Lancering jeugd- en oudersteunpunt

Als je in de regio Eemland vastloopt op school of vragen hebt over passend onderwijs kun je vanaf vandaag terecht bij een gloednieuw onafhankelijk steunpunt: JOSEE. Op deze site vinden jeugdigen (van 4 tot 18 jaar) en hun ouders en verzorgers toegankelijke informatie en kunnen zij terecht voor advies en begeleiding.

Veel jeugdigen en hun ouders en verzorgers maken het weleens mee: het gaat even niet zo lekker op school. In sommige gevallen gaat het na een tijdje vanzelf weer beter, maar niet altijd. Dan is er wat anders nodig. Extra begeleiding op school, kortdurend of wat langer, of andersoortige hulp. Als jeugdigen en ouders in onze regio hierover vragen hebben, kunnen ze terecht bij hun eigen school. Vanaf vandaag is er daarnáást JOSEE, een onafhankelijk steunpunt voor jeugdigen van 4 tot 18 jaar én hun ouders en verzorgers. Zij vinden hier begrijpelijke informatie over passend onderwijs. Ook kunnen ze vragen over hun eigen specifieke situatie voorleggen aan JOSEE. Wil je persoonlijk advies of steun, dan heeft JOSEE een aantal spreekuren per week, waarvoor je online eenvoudig een afspraak kunt maken. Je kunt JOSEE ook gewoon bellen tijdens de spreekuren.

De weg vinden

“JOSEE voorziet in een belangrijke behoefte”, benadrukt Patrick Kiel, wethouder voor onder andere onderwijs en jeugd in Leusden. Kiel had vandaag de eer om, samen met een jongere en een ouder, de officiële lancering te verrichten. “Er is heel veel goede hulp voor jeugdigen beschikbaar”, weet de wethouder, “maar daarmee ben je er niet. Die hulp moet ook bij de leerlingen terechtkomen die dat nodig hebben.” Hij hoopt dat JOSEE eraan gaat bijdragen dat jeugdigen en hun ouders de weg naar de ondersteuning beter vinden.

Belangrijke behoefte

Ook in zijn eigen gemeente ziet Kiel dat vrij veel leerlingen hulp nodig hebben. “We weten allemaal dat het niet zo makkelijk is om op te groeien vandaag de dag”, vertelt hij. “Jeugdigen kampen met eenzaamheid en maken zich meer dan vroeger zorgen over hun gezondheid, schoolprestaties en toekomst. Bovendien zijn er tal van jeugdigen die te maken hebben met een beperking of die langdurig ziek worden.” Met de juiste hulp kunnen deze jeugdigen hun reguliere schoolloopbaan vaak vervolgen en dicht bij huis naar school. Daarmee bereiken we, zegt hij, “dat er geen leerlingen buiten de boot vallen en dat onze scholen een goede afspiegeling kunnen zijn van de maatschappij.”

Primair én voortgezet onderwijs

Het nieuwe jeugd- en oudersteunpunt voor de regio Eemland is een gezamenlijk initiatief van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het primair en voor het voortgezet onderwijs. Het steunpunt vervangt het bestaande Informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders (IPPOO). Het IPPOO, dat in 2014 werd opgericht op initiatief van Samenwerkingsverband de Eem, was oorspronkelijk gericht op ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Sinds ruim een jaar bedient het steunpunt ook het voortgezet onderwijs. “We hebben al veel ervaring met een steunpunt voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd”, vertelt Jannie Wouters van JOSEE. “De uitbreiding met het voortgezet onderwijs was in 2021 een mooie stap vooruit. We weten dat ouders onze begeleiding waarderen. Met JOSEE kunnen we beide groepen ouders én de jeugdigen zelf nu nog beter informatie en steun bieden.”

De samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs werken al langer op meerdere gebieden samen. Dat is belangrijk. De basisschool en middelbare school moeten immers niet alleen goed op elkaar aansluiten als het om het onderwijs gaat. Dat geldt ook voor de eventuele ondersteuning die leerlingen nodig hebben.

Samen met jeugd en ouders

Jeugdigen en ouders hebben de afgelopen tijd meegedacht over JOSEE en een aantal van hen was ook bij de lancering aanwezig. “We zijn heel blij met de denkkracht van jeugdigen en ouders”, benadrukt Wouters. “Door hun input tijdens het proces hebben we echt waardevolle ideeën opgedaan. We hopen dan ook dat zij, net als alle andere jeugdigen, ouders en verzorgers in onze regio, op JOSEE.NU kunnen vinden wat zij nodig hebben.”


Terug naar het overzicht